Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1

Det finns en pågående smittspridning och ett större smittspårningsarbete genomförs på boendet. En omsorgstagare har konstaterats smittad med Covid-19 på Ingelstorpsvägen 1

Det finns en pågående smittspridning och ett större smittspårningsarbete genomförs på boendet. En omsorgstagare har konstaterats smittad med Covid-19 på Ingelstorpsvägen 1 och har tillfälligt flyttat till evakueringsboendet Björkenäs. Närmast berörda anhöriga är informerade. För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd gäller en stark avrådan från besök på boendet under perioden den 13-20 januari.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av Covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 13 januari 2021