Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Tre nya priser förbättrar äldreomsorgen i Kalmar

Omsorgsnämnden har tidigare delat ut två årliga kvalitetspriser till de enheter som har bäst resultat eller har förbättrat sig mest.

Från och med 2021 förändras de befintliga priserna och dessutom utökas antalet priser till tre. Förutom äran ökas prissumman till totalt 70 000 kronor till de vinnande enheterna. Ovanpå detta öronmärks 600 000 kronor till lokala utvecklings- och förbättringsprojekt.

- Det nytillkomna priset, "Årets förbättringsarbete", är till för att uppmuntra verksamheternas lokala förbättringsarbete. Delaktighet är A och O, det är ju medarbetarna i verksamheterna som vet hur det verkligen funkar på plats, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

- Omsorgsnämnden har sedan tidigare skapat ett program för lokalt utvecklingsarbete, vilket har genererat i flera goda förbättringsarbeten säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Alla verksamheter inom förvaltningen har möjlighet att starta lokala utvecklingsarbeten. Det finns 600 000 kronor i öronmärkta pengar i omsorgens budget för att finansiera arbetstid och eventuellt material som behövs för att genomföra lokala förbättringsprojekt. I det nya kvalitetspriset är tanken att uppmuntra till att ännu fler skapar lokala förbättringsarbeten av goda idéer. Det lokala utvecklingsarbete som vinner det årliga kvalitetspriset får 20 000 kronor.

- Kriterierna för priset diskuteras just nu, det är såklart en stor fördel om det tydligt går att se ökad nöjdhet hos omsorgstagarna kopplat till förbättringsarbetet, och om förbättringen kan skalas upp och få spridning till flera delar av förvaltningen, säger Michael Ländin.

De två befintliga priserna får nya inriktningar

Priserna ”Årets enhet” och ”Årets förbättrare” ändrar inriktning och blir istället ”Årets hemtjänstenhet” och ”Årets boendeenhet”, respektive pris är 25 000 kronor. Till grund för båda priserna ligger måluppfyllelse av nämndens mål, Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) och Socialstyrelsens brukarundersökning. I helhetsbedömningen ingår också samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården då priserna är gemensamma för all verksamhet inom enheterna. Utöver det finns särskilda indikatorer för respektive pris:

  • I hemtjänsten ingår den genomsnittliga personalkontinuiteten under ett helt år som en särskilt viktig indikator.
  • Inom vård- och omsorgsboende ingår indikatorer för socialt innehåll från både brukarundersökningen och KKiK som särskilt viktiga indikatorer.
Publicerad: 5 januari 2021