Kunskapslyft i äldreomsorgen ger 29 nya undersköterskor 2022

Utbrottet av covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som äldreomsorgen står inför. För att stärka äldreomsorgen erbjuder omsorgsförvaltningen därför sina anställda en utbildning till undersköterska med inriktning mot äldreomsorg.

Utbildningen görs enligt Skolverkets nationella yrkespaket som omfattar 1500 poäng.

– Den anställde studerar på halvtid och arbetar samtidigt. Både timanställda och tillsvidareanställda har möjlighet att söka den och utbildningstiden beräknas till tre terminer eller fyra terminer för den grupp som även får utbildning i svenska, berättar Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Kalmar kommun, utbildningsanordnare Komvux/Kunskapsnavet och fackförbundet Kommunal och är en del av Regeringens äldreomsorgslyft. Regeringssatsningen syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020-2022 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

En första del av äldreomsorgslyftet drog igång i Kalmar med 10 deltagare redan i september 2020. I februari är det dags för en ny grupp om 19 deltagare, varav fyra inom språkspåret att starta.

– Vi är väldigt glada att kunna göra den här satsningen på vår personal och ser fram emot att få ta emot våra nyutbildade undersköterskor ute i verksamheten under 2021 och 2022, avslutar omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Publicerad: 22 december 2020