Nöjda brukare av hemtjänsten i Södermöre

Hemtjänsten i Södermöre får för fjärde året i rad toppbetyg för sitt bemötande inom hemtjänsten. Det här visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Under maj 2020 påbörjades en omorganisation av äldreomsorgen i Södermöre kommundel. En ny enhet med all hemtjänst, poolverksamhet, korttidsboende och samordnare bildades och startade i höst.

För hemtjänsten innebär förändringen att den har slagits ihop till en hemtjänstgrupp med en enhetschef istället för tre olika. Hemtjänstgruppen är uppdelad i team. Förändringen ger en tydligare helhetsbild över hemtjänstverksamheten från biståndhandläggning till verkställighet. Dessutom förbättrar omorganisationen rutiner och kommunikation inom hemtjänsten.

- I alla möten med oss vill vi genom vårt bemötande uppnå en hög tillit. Det gör vi genom ett gemensamt arbetssätt som alltid utförs med målet att öka inflytandet för omsorgstagaren. Genomförandeplanen är vårt verktyg eftersom den är en överenskommelse skriven tillsammans med omsorgstagaren som beskriver hur de beviljade insatserna ska utföras, säger Anette Högsell, enhetschef och fortsätter:

- Att ha rätt förväntningar på stödet ifrån oss, att själv kunna bestämma över sin vardag genom att på ett självklart sätt vara delaktig är tryggt och ger en hög nöjdhet.

Publicerad: 16 oktober 2020