Information till dig som är omsorgstagare i Kalmar kommun

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi strikt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymptom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Vi använder, precis som tidigare, handskar och förkläde vid personlig omvårdnad.
Hemma hos dig använder vi utökad skyddsutrustning om du bär på någon smitta, till exempel Covid-19 eller om en sjuksköterska bedömt att du kan bära på smitta. Orsaken är att vi ska skydda andra personer vi besöker.

Exempel på skyddsutrustning som vi då använder:

  • munskydd
  • handskar
  • visir eller skyddsglasögon
  • plastförkläde.

På Kalmar kommuns hemsida finns information som främst riktar sig till dig som är 70 år eller äldre. Där finns tips på hemhandling, bibliotekstjänst, eller hur du kan komma i kontakt med någon för samtal, råd och stöd i din livssituation.

För mer information kan du även ringa till kommunens växelnummer: 0480 - 45 00 00.

Vänliga hälsningar från oss på Kalmar kommuns omsorgsförvaltning

Publicerad: 21 april 2020