Råd till personer med omsorgsbehov som planerar att besöka Kalmar

Äldreomsorgen i Kalmar kommun avråder omsorgstagare från andra kommuner som har vård- och omsorgsbehov att komma för tillfälliga vistelser i Kalmar.

Denna tillfälliga avrådan görs mot bakgrund av rådande pandemi med stor smittorisk, det ansträngda personalläget inom vård- och omsorgen samt Folkhälsomyndighetens råd att begränsa resor.

– Är den enskilde i behov av stöd med omsorgsinsatser vid sin tillfälliga vistelse så är sannolikheten också stor att denne ingår i en riskgrupp. Det här innebär att personer med tillfälliga insatser i exempelvis sommarbostäder inom kommunen inte kommer kunna garanteras omsorgsinsatser i Kalmar kommun. Vi följer Folkhälsomyndigheternas råd under pandemin och följer upp beslut regelbundet, säger Mattias Ask.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Publicerad: 9 april 2020