Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Risk för ökat våld i hemmet under COVID19

En konsekvens av spridningen av coronaviruset och insatser för att
begränsa smittan är att många människor tillbringar mer tid hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en ökad risk för våld.

Publicerad: 3 april 2020