Hemtjänsten i Kalmar på väg mot topp 30 när omsorgstagarna får säga sitt

I årets brukarundersökning finns både glädjeämnen och förbättringsområden.

På en övergripande nivå kan det konstaterats att omsorgstagare är mycket nöjda med hemtjänsten och att den upplevda nöjdheten på boende är sämre än tidigare år. Samtidigt når satsningen på det sociala innehållet rekordnivåer.

Nöjdheten i hemtjänsten närmar sig topp 30

Hemtjänsten tangerar sin tidigare toppnotering där 93 procent av omsorgstagarna är nöjda med helheten. 95 procent nöjdhet krävdes för att kvala in till topp 30 i Sverige under 2018.
– Värt att notera är att kommunens egna hemtjänst når 94 procent samtidigt som den privata hemtjänsten endast når 84 procent i nöjdhet, säger Magnus Uhr (S), ordförande i Södermöre kommundelsnämnd.

Nöjdheten i vård- och omsorgsboende backar

Vård- och omsorgsboende backar till 77 procent nöjdhet i hela kommunen. 2018 krävdes drygt 88 procent för att nå topp 30. Nöjdheten ser olika ut i privat och offentlig omsorg, i kommunens regi är nöjdheten 80 procent och i privat regi är nöjdheten 59 procent.

Tabell: Total nöjdhet, i procent

År

Vård- och omsorgsboende

Hemtjänst

2015

79

90

2016

81

90

2017

82

93

2018

80

91

2019

77

93

Nöjdheten med sociala aktiviteter slår rekord

Nöjdhet med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar till 63 procent. Detta mätvärde är direkt kopplat till verksamhetsmål för både omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning.
– Det känns otroligt bra att vi på flera områden går framåt nu närmar oss topp 30. Vi ser dock en del orosmoln som inflytande, låga värden för privata alternativ och vart man ska vända sig med frågor, som definitivt är områden vi måste förbättra oss inom, säger Michael Ländin (S), ordförande för omsorgsnämnden.

Om undersökningen

Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning där omsorgstagare runt om i Sverige får bedöma sina utförare på ett antal områden. Undersökningen heter ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och skickas till alla personer som har äldreomsorg, oavsett om det är i privat eller kommunal regi.

Publicerad: 18 oktober 2019