Föräldrautbildning vid separation

Far och som går och håller i handen

Barn I Föräldrars Fokus- BIFF, är en kort föräldrautbildning som vänder sig till föräldrar som separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 12 november 2018