Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar någon anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsvariation kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen.

Kalmar kommun erbjuder ett individanpassat, flexibelt stöd med god kvalitet. Visst stöd är i form av service och annat stöd kräver beslut av biståndshandläggare. Kontakta oss för att diskutera vad som passar er bäst.

Meningen med anhörigstödet är att:

  • Synliggöra de anhörigas situation
  • Förebygga ohälsa och bryta isolering
  • Finna glädje och ork
  • Underlätta vardagen
  • Ge information om vart man vänder sig för att få råd och stöd
  • Informera om olika aktiviteter och vad olika föreningar kan erbjuda
  • Stödja genom samtal, individuellt eller i grupp

Kontakt

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi, socialbidrag

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Information om coronaviruset covid-19

Aktuell information om covid-19, restriktioner och hur pandemin påverkar våra verksamheter, stöd och tjänster

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Senast uppdaterad: 9 december 2020
Publicerad: 31 mars 2017