Namn

Träffpunkt TIC-huset

Område

Malmen

Huvudman

Kalmar kommun

Andel behöriga lärare

Inställningar görs i metadata.