Namn

Träffpunkt Påryd

Område

Påryd

Huvudman

Kalmar kommun

Andel behöriga lärare

Inställningar görs i metadata.