Namn

Träffpunkt Knuten

Område

Oxhagen

Huvudman

Kalmar kommun

Inställningar görs i metadata.