Namn

Träffpunkt Frikadellen

Område

Lindsdal

Huvudman

Kalmar kommun

Andel behöriga lärare

Inställningar görs i metadata.