Namn

Träffpunkt Frikadellen

Område

Lindsdal

Huvudman

Kalmar kommun

Inställningar görs i metadata.