Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Vår personal på kostenheten

Tabell kontaktpersoner

Namn

Titel

Telefon

E-post

Beskrivning

John Eliasson

Kostchef

0480-45 36 09

john.eliasson@kalmar.se

Övergripande ansvar för kostverksamheten

Stefan Hildingsson

Enhetschef

0480-45 05 75

stefan.hildingsson@kalmar.se

Ansvarsområde kost omsorg södra; Stensberg, Ingelstorpsvägen, Bryggaren, Björkhaga, Möregården.

Tillförordnat ansvarsområde kost omsorg norra; S:t Kristoffers väg, Enliden, Skogsrået

Eva Olsson

Handläggare

0480-45 36 27

eva.m.olsson@kalmar.se

Matsedlar, kostdataprogram, statistik, mätningar och övriga administrativa uppgifter

Annika Wahlqvist

Nutritionsansvarig dietist

0480-45 36 74

annika.wahlqvist@kalmar.se

Kost- och nutritionsfrågor, specialkost och anpassad kost.

Jörgen Nilsson

Kostsamordnare

0480-45 05 77

jorgen.a.nilsson@kalmar.se

Rekrytering av vikarier, samordnare för praktik inom kök, kompetensutveckling, upphandling och leverantörskontakt.

Ann-Sofie Eriksson

Kostekonom

0480-45 30 29

ann-sofie.eriksson@kalmar.se

Ekonomi, avtal, prislistor, ePassi måltid, fakturor, digitalisering, verksamhetsledingssystem, webbsidor och marknadsföring.

Fler sidor inom mat i äldreomsorgen

Om kostverksamheten

För dig som vill veta mer om kostverksamheten i Kalmar kommun.

Ekologisk mat och mat med ursprung Sverige

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med ekologiska och svenska livsmedel.

Mat i vård- och omsorgsboende

För dig som vill veta mer om var maten tillagas och vad det är för matsedel de närmaste veckorna.

Matdistribution

För dig som vill veta mer om hur matdistributionen går till. Här kan du även hämta hem beställningsunderlag.

Rekrytering

Är du intresserad av att jobba inom kostverksamheten? Få mer information om hur du gör en intresseanmälan här.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Publicerad: 8 mars 2021