Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Rekrytering kostverksamheten

Vi behöver fler ekonomibiträden och kockar till Kalmar kommuns restauranger.

Kontakt

Fler sidor inom mat i äldreomsorgen

Om kostverksamheten

För dig som vill veta mer om kostverksamheten i Kalmar kommun.

Ekologisk mat och mat med ursprung Sverige

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med ekologiska och svenska livsmedel.

Mat i vård- och omsorgsboende

För dig som vill veta mer om var maten tillagas och vad det är för matsedel de närmaste veckorna.

Matdistribution

För dig som vill veta mer om hur matdistributionen går till. Här kan du även hämta hem beställningsunderlag.

Vår personal på kostenheten

Kontaktuppgifter kostenheten

Senast uppdaterad: 25 januari 2021
Publicerad: 6 december 2018