Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg 31 juli

Under de drygt tre senaste veckorna har äldreomsorgen i Kalmar endast haft en ny omsorgstagare med bekräftad covid-19, det fallet var inom hemtjänsten. På kommunens vård- och omsorgsboenden finns det fortsatt inga omsorgstagare med bekräftad smitta covid-19.

Nuläge bemanning

Utökad smittspårning har genomförts efter den bekräftat smittade omsorgstagaren i hemtjänsten. Samtliga berörda medarbetare har haft negativa provresultat.
- Trycket på organisationen har minskat något till följd av färre misstänkta och bekräftat smittade omsorgstagare i verksamheten. Personalbortfallet har också varit något lägre under den senaste veckan. Bemanningsläget är överlag stabilt, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Vissa ändringar gällande undantagen för besök på vård- och omsorgsboende för personer med antikroppar

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd gällande besök på särskilt boende lagt till personer som har antikroppar som ett möjligt undantag från det nationella besöksförbudet. Liksom vid de övriga undantagen från besöksförbudet är det verksamhetsansvarig som har beslutanderätten om det kan genomföras. Med anledning av det görs vissa ändringar i besöksrutinerna för vad som gäller inför besök på Kalmar kommuns vård- och omsorgsboenden för personer med antikroppar covid-19 och som kan uppvisa ett godkänt provresultat vid besöket. Följande gäller:

  1. Den som vill besöka en anhörig eller vän på ett boende ska vara frisk och inte ha några förkylningssymtom. För att beslut om undantag ska kunna tas ska besökaren kunna uppvisa dokumentation för enhetschef om positivt antikroppstest (test taget på vårdcentral). Exempelvis papperskopia på provresultat eller ”skärmdump” av provresultat från 1177. Provsvaret får vara max sex månader gammalt. Testet ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav. Provresultat från så kallade självtester är inte giltiga.
  2. Alla besök ska bokas i förväg med aktuellt boende. Den besökande gör detta genom att ringa aktuell boendegrupp där omsorgstagaren bor.
  3. Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, detta stäms av med personalen på det aktuella boende. Alla i sällskapet måste kunna visa upp provsvar på antikroppar.
  4. Vid besöket möter personalen upp den besökande vid entrén till boendet. Där kommer den besökande att få information om vad som gäller på boendet, till exempel var det finns handsprit. Handsprit ska användas eftersom besökaren kan ha tagit i saker där det kan finnas spår av smitta.
  5. Besöken kommer i första hand att ske utomhus, men vid dåligt väder kan man träffas inomhus i omsorgstagarens lägenhet/rum. Detta görs upp tillsammans med personalen på boendet. Likaså vilka avstånd som är lämpliga.
  6. Det finns ingen tidsbegränsning för besöken.
  7. Det går bra att ta med till exempel fika, presenter eller blommor. Tänk på att, som vanligt, undvika starkt doftande blommor.

    För besökande som ej har antikroppar kan undantag från besöksförbudet fortsatt genomföras genom planerade besök som bokas och som sker vid plexiglasskärm utomhus.