Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 30 april

Antalet omsorgstagare med bekräftad Covid-19 har ökat den senaste veckan, vilket har inneburit att fler omsorgstagare har kommit till evakueringsboendet.

De två leveranserna med totalt 45 000 andningsmasker har blivit godkända av forskningsinstitutet RISE. Det är några av händelserna under veckan som har gått i Kalmars äldreomsorg.

Nuläge omsorgstagare och personal

Under veckan som gått har en omsorgstagare som bor på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun testat positivt för covid-19.
‒ Den tillfälliga flytten till evakueringsboendet genomfördes redan samma dag som vi fick bekräftat att personen var smittad. Flytten är viktig för att minska risk för ytterligare smittspridning på det aktuella vård- och omsorgsboendet, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Under tiden som misstanke om smitta av covid-19 och i väntan på provsvar var omsorgstagaren isolerad. Medarbetarna på boendet har använt full skyddsutrustning efter att misstänkt smitta identifierades av sjuksköterska, i enlighet med regionens vårdhygieniska riktlinjer.
‒ I nuläget finns ingen ytterligare konstaterad smittad omsorgstagare på boendet. Närmast berörda är informerade, säger Mattias Ask.

Inom hemtjänsten har ytterligare provtagningar genomförts på omsorgstagare, och några provsvar har visat på bekräftad smitta av covid-19. Ett fåtal av dessa omsorgstagare har flyttat in på evakueringsboendet i Björkenäs.
‒ Från och med imorgon, den 1 maj, kommer boendet att vid behov kunna ta emot ytterligare omsorgstagare, säger Mattias Ask.

Var vänder man sig för frågor?

‒ Vi förstår att många är oroliga och söker enhetschefer och kontaktpersoner på både boende och i hemtjänsten nu. Vi jobbar för fullt men hinner tyvärr inte prata med alla. Vi tar såklart personlig kontakt med anhöriga till omsorgstagare som har bekräftad smitta, säger Mattias Ask.

Inom kort går ett brev ut till anhöriga via respektive enhetschef. I detta finns information om nuläge och hur kommunen arbetar för att hantera coronapandemin. Det tas parallellt fram en sida på kalmar.se med frågor och svar som riktar sig till anhöriga. Mer information kommer så snart sidan är färdig.

Ansträngt läge för vissa enheter

‒ Personalbemanningen är ansträngd, men fortfarande under kontroll. Vi ser att vissa enheter har det väldigt tufft med en hög
korttidsfrånvaro, något vi arbetar för fullt med att lösa, säger Mattias Ask.

45 000 andningsskydd är kvalitetssäkrade och kan nu användas

Äldreomsorgen i Kalmar har fortsatt tillräckligt med skyddsutrustning för att följa de vårdhygieniska riktlinjerna från regionen i både hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Äldreomsorgen har nu fått svar från RISE som genomfört en extra kvalitetskontrollen av de 45 000 CE-märkta FFP2 vätsketäta andningsskydden. Dessa andningsskydd kan nu tas i bruk.
‒ Att vi kan använda maskerna är förstås jättebra. Det är otroligt viktigt för oss att vi kan säkra våra medarbetares arbetssituation, säger Mattias Ask.