Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 29 september

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden i Sverige.

- Vi är glada att kunna ta emot besökare på våra boenden igen, det har såklart varit en lång väntan för både omsorgstagare och anhöriga, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.
I Kalmars äldreomsorg finns just nu inga smittade omsorgstagare. Det har gått mer än två månader sedan det senaste positiva provsvaret av covid-19 bland omsorgstagarna.

- Vi jobbar intensivt med att anpassa rutiner, se till att vi har rätt skyddsutrustning och kunskap om den för att minimera risken för smittspridning. Våra medarbetare har verkligen gjort ett fantastiskt arbete under de här särskilda förutsättningarna! Alla har bidragit till en stabil helhet, säger Mattias Ask.

Alla behöver ta ansvar

När besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden nu hävs krävs att alla tar ansvar för att minimera risken för smittspridning. För att skydda omsorgstagarna och ge alla anhöriga möjlighet att besöka sina nära och kära kommer besöken att ske under reglerade former.

- I första hand fortsätter vi att uppmuntra till besök utomhus då det är ett relativt säkert att umgås på, säger Mattias Ask.

Det finns fortsatt tillgång till plexiglas för säkra besök, de går att använda både utomhus och inomhus. Ett annat alternativ är att vid besöket ta en promenad tillsammans, eller sitta en stund i trädgården, det är då viktigt att tänka på avstånd och att använda visir.

Besök kan också ske inomhus i omsorgstagarens lägenhet eller i annan lokal som personalen anvisar till. Ingen vistelse eller besök i allmänna utrymmen är tillåten, allt för att minimera risken för smittspridning.

För att det inte ska bli för många besök samtidigt ska de bokas i förväg. Besök kommer att erbjudas (lokala avvikelser kan förekomma) på vardagar klockan 11-18 samt helgdagar klockan 11-16. För att kunna erbjuda alla omsorgstagare att ta emot besök begränsas besökstiden till en början till två timmar per tillfälle. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande symtomfrihet, en god handhygien och socialt avstånd måste efterlevas även vid besöken hos omsorgstagarna. Visir kommer att tillhandahållas till besökarna på plats som ska användas vid besöket för att skydda omsorgstagarna. På grund av lägenheternas storlek och utformning begränsas antalet besökare till 1-2 per tillfälle.

Mer information kommer här på kalmar.se innan den 1 oktober.