Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg 21 juli

I nuläget finns det ingen omsorgstagare med aktuell smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter i Kalmar kommun, det vill säga varken inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller evakueringsboendet i Björkenäs. Det finns inte heller någon omsorgstagare med misstänkt smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter.

- Det är första gången sedan mars månad som det inte finns någon omsorgstagare med vare sig misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgen i Kalmar, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Bemanningsläget är ansträngt, men under kontroll

Även om det i nuläget inte finns någon omsorgstagare med aktuell smitta av covid-19 är organisationen väsentligt mer ansträngd än ett vanligt år.
- På grund av pandemin har vi också en fortsatt högre arbetsbelastning än tidigare år för att tillhandahålla en god vård och omsorg som minskar riskerna för smittspridning a covid-19. Vi utför exempelvis fler provtagningar till följd av utökad smittspårning och screening bland omsorgstagarna, säger Mattias Ask.

Personalbortfallet fortsatt högre jämfört med tidigare år på grund av pandemin, då äldreomsorgens medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Begränsad smittspridning på boenden inom äldreomsorgen

Sammantaget har smittspridningen bland omsorgstagare med bekräftad covid-19 sedan pandemins start kunnat begränsas till tre av sexton vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun. Äldreomsorgen i Kalmar fortsätter arbetet med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionens vårdhygieniska riktlinjer inom både hemtjänsten och vård- och omsorgsboende.

Både det särskilda covid-19-teamet, Omsorgspoolen, som är främst riktat till hemtjänsten, och evakueringsboendets verksamheter fortlöper för att kunna agera snabbt och professionellt när en bekräftad smitta uppstår hos en omsorgstagare. Arbetet går främst ut på att minska risken för ytterligare smittspridning.

- Det känns givetvis positivt att vi för stunden inte har någon omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad smitta inom äldreomsorgens verksamheter. Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen gör ett oerhört stort och bra arbete för att förebygga och förhindra risken för smittspridning av covid-19 bland omsorgstagarna. Det viktiga arbetet kommer att ha fortsatt högsta prioritet så länge som pandemin pågår, säger Mattias Ask.