Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 18 december

Den starka avrådan från besök på Vänskapens väg 6 förlängs till och med den 25 december. Anledningen är att en ny smittspårning har initierats. Däremot behöver den starka avrådan från besök på S:t Kristoffers väg 3 inte förlängas, och löper därmed ut idag.

- Vi har tyvärr fått provresultat som visar att vi har bekräftad smitta av covid-19 hos omsorgstagare på Vänskapens väg. Berörda anhöriga är informerade och omsorgstagarna har tillfälligt flyttat till evakueringsboendet, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

På S:t Kristoffers väg är man klar med smittspårningen och ser ingen anledning till att förlänga den starka avrådan från besök.

- Det är av största vikt att de besök som sker är så säkra det bara går. Alla besökare uppmanas att ha på sig både visir och munskydd under hela besöket, inte bara för den närståendes skull utan för samtliga omsorgstagare på boendet, säger Mattias Ask.

Det är mycket viktigt att rekommendationerna för besök följs, för att minimera risken att få in smitta på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Smittoläge idag, fredagen den 18 december

I skrivande stund finns åtta omsorgstagare på evakueringsboendet Björkenäs, varav en person från en annan kommun. Smittspårning pågår på Vänskapens väg.

Inom hemtjänsten är fyra omsorgstagare bekräftat smittade med covid-19.

Personalsituationen är något bättre än föregående vecka, men läget är fortfarande ansträngt.