Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 12 juni

Utökad provtagning är påbörjad och nytt team startas upp under nästa vecka för att ytterligare minska risken för smittspridning av covid-19.

Inga nya smittade omsorgstagare

Under den senaste veckan har utökad provtagning av omsorgstagare påbörjats på vissa vård- och omsorgsboenden. Hittills har samtliga provresultat varit negativa. Inga nya omsorgstagare har haft bekräftad smitta vid de provtagningar som kommunens sjuksköterskor har utfört i hemtjänst eller på vård- och omsorgboende.

Inom hemtjänsten finns det två omsorgstagare med bekräftad covid-19. Även på evakueringsboendet i Björkenäs finns två omsorgstagare med bekräftad smitta. På vård- och omsorgsboende finns det i nuläget ingen omsorgstagare med bekräftad smitta covid-19.

Nytt team för att minska risk för smittspridning

För att ytterligare minska risken för smittspridning och skydda omsorgstagarna startar äldreomsorgen i Kalmar ett särskilt covid-19-team på måndag. Teamet består av tio undersköterskor som utgår från Ingelstorpsvägen 1 i Smedby. Teamet kommer att kunna utföra omsorgsinsatser hos omsorgstagare med konstaterad smitta covid-19 i hemtjänst i hela omsorgsförvaltningen.

Vid behov ska teamet även kunna arbeta inne på Björkenäs (evakueringsboendet) samt på övriga boendeenheter där det finns bekräftad smitta.