Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamheter där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

Dagverksamheten på Smedby gård finns på Ebbetorpsvägen 1.

Verksamheten är öppen helgfri måndag–fredag kl. 09.00–15.00. Vi har i regel 10 gäster per dag och personalen består av fyra personer.

Vi serverar frukost, middag och eftermiddagskaffe. En dag på Villa Kläckeberga innehåller olika aktiviteter efter behov och önskemål, till exempel trädgårdsskötsel, promenader, sång, tidningsläsning, gymnastik, spel.

Dagverksamheten finns på Vänskapens väg 6. Fördelat på 2 grupper.

Verksamheten är öppen helgfri måndag–fredag kl. 09.00 – 15.00.

Dagverksamheten på Vänskapens väg har ca 10 gäster och 2–3 personal per dag och grupp.

Här serveras frukost, middag och eftermiddagskaffe. En dag på dagverksamheten kan innehålla bl.a. promenader, gymnastik, tidningsläsning, bakning, sång och musik.

Kontakt

Fler sidor inom äldre

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Äldrematen i Kalmar

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska...

Senast uppdaterad: 27 september 2018
Publicerad: 31 mars 2017