Om kostverksamheten

Kostverksamheten är indelad i Kost omsorg och Kost skola som båda leds av varsin kostchef.

Kostverksamheten ansvarar för matproduktionen till både barn och ungdomar i skolor och förskolor, till äldre som har matdistribution eller som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden samt till delar av kommunens dagliga verksamheter.

Kost omsorg är indelade i två geografiska områden, Kost omsorg norra och Kost omsorg södra. Varje område leds av en enhetschef. Kost omsorg är 58 medarbetare och bedriver verksamhet i åtta kök. Kost omsorg lagar mat till i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kost omsorg norra innefattar totalt tre kök. Oxhagshemmet kök, Enliden kök och Skogsrået kök. Köken är allt från centralkök, tillagningskök till serveringskök. Enheten ansvarar för kosthållningen till framför allt boendeenheter i omsorgsförvaltningen samt matdistributionen till personer i ordinärt boende. I Kost omsorg norra lagas även mat till skola och förskola samt till restauranger för allmänheten.

Kost omsorg södra innefattar totalt fem kök, Stensberg kök, Ingelstorpsvägen kök, Möregården kök, Björkhaga kök och Bryggaren kök. Köken är allt från centralkök, tillagningskök till serveringskök. Enheten ansvarar för kosthållningen till framför allt boendeenheter i omsorgsförvaltningen samt delar av socialförvaltningens dagliga verksamheter. I kost omsorg södra lagas även mat till skola och förskola samt till restauranger för allmänheten.

Kostverksamheten arbetar enligt livsmedelsverkets rekommendationer, socialstyrelsens vägledning "Näring för god vård och omsorg" och omsorgsförvaltningens "Nutritionspolicy". För att fånga in synpunkter att använda i förbättringsarbetet görs årliga kundundersökningar samt återkommande uppföljningsmöten med kunderna.

Kontakt

Fler sidor inom äldrematen i kalmar

Ekologisk mat och mat med ursprung Sverige

För dig som vill veta mer om hur vi arbetar med kvalitet samt ekologiska matvaror och matvaror med ursprung Sverige...

Mat i vård- och omsorgsboende

För dig som vill veta mer om var maten tillagas och vad det är för matsedel de närmaste veckorna.

Matdistribution

För dig som vill veta mer om hur matdistributionen går till. Här kan du även hämta hem beställningsunderlag.

Rekrytering

Är du intresserad av att jobba på kostverksamheten? Få mer information om hur du gör en intresseanmälan här.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Publicerad: 5 december 2018