Pågående arbete med ny översiktsplan

Färgglad illustration över Kalmar.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ny digital översiktsplan.

Filmen visar några av de övergripande utvecklingstankarna i översiktsplanen.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Avslutat samråd

Den nya översiktsplanen var på samråd 10 maj till 31 juli 2021.

Senast uppdaterad: 3 november 2022
Publicerad: 11 april 2022