Granskning II 2023 - översiktsplan

6 februari till 10 maj 2023 var översiktsplanen på en andra granskning. Den 19 juni antogs den nya översiktsplanen av kommunfullmäktige, men beslutet har överklagats och därför inte vunnit laga kraft.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023
Publicerad: 2 februari 2023