Frågor och svar

Varje värdecheck kan bara användas hos en café- eller restaurangverksamhet. Däremot kan du som driver café- eller restaurangverksamheten ha en dialog med kunden om eventuellt tillgodokvitto om kunden inte använder upp hela checken på en gång. Du behöver ha värdechecken för att kunna fakturera Kalmar kommun.

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Publicerad: 21 april 2021