Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://naringsliv.kalmar.se/upphandling-och-inkop.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

LOV - Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Du som är intresserad av att bedriva hemtjänstverksamhet kan göra det med hjälp av Lagen om valfrihet (LOV), vårt valfrihetssystem för hemtjänsten

Uppdraget innebär att utförare ska utföra både serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Utförare som endast erbjuder att utföra serviceinsatser som till exempel städ, tvätt och hemhandling kan inte bli utförare i kommunens valfrihetssystem.

Kommunens kravspecifikation på utförare finns i förfrågningsunderlaget där ansökningsblankett och samtliga bilagor som reglerar uppdraget finns. Länkar till dessa finns längst ner på sidan, i blankettmappen.

Alla sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända. Ersättningen är ett fast timpris som bestäms och utbetalas av kommunen. Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utförare ett avtal och utföraren är därefter valbar för omsorgstagaren.

Välja utförare i hemtjänsten

Personer med beviljad hemtjänst kan själva välja vem som ska hjälpa dem i hemmet, det kan vara kommunens hemtjänst eller dig som privat utförare. Oavsett vem omsorgstagaren väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma. Avgiften betalas till kommunen.

Samtliga privata företag som arbetar med hemtjänst i Kalmar är godkända utförare av kommunen.

Valfrihet i hemtjänsten omfattar även de omsorgstagare som har biståndsbeslut på hemtjänst sedan tidigare. Om en omsorgstagare vill byta utförare från kommunen till privat utförare, eller tvärtom, ska omsorgstagaren kontakta sin biståndshandläggare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fem dagar.

Nattillsyn

All hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00 är valbar. För nattillsyn och besök av nattpatrull ansvarar kommunen.

Godkända utförare av hemtjänst

  • Hemtjänst – Kalmar kommun (egen regi)
  • HS Service & Support (utförare inom Kalmar tätort)
  • Gertrud Care (utförare i hela kommunen)