Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Projektdirektivet

Tillsammans skapar vi universitetsstaden Kalmar och dess framtid!

Fler sidor inom övriga samarbetsytor

Hållbart resande

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.

LIFE SURE

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam fr...

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéunive...

Linnéstipendium

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Senast uppdaterad: 16 februari 2021
Publicerad: 2 februari 2021