Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Linnéstipendium

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling.

Fler sidor inom övriga samarbetsytor

Hållbart resande

Kalmar växer och då måste fler få plats på en mindre yta. Det innebär att det hållbara resandet måste öka.

LIFE SURE

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt att ta upp och återvinna bottenslam fr...

Näringslivsrådet

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare, Linnékåren och Linnéunive...

Publicerad: 10 juni 2021