Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Dokumentation kring Kalmarmöten

Här finns dokument för samtliga Kalmarmöten med respektive arrangörer.

Föreningar

Här nedan listas alla Kalmarmöten där föreningar i Kalmarregionen är arrangörer.

Kalmar kommunkoncern

Här nedan listas alla Kalmarmöten där Kalmar kommunkoncern är arrangörer.

Linnéuniversitetet

Här nedan listas alla Kalmarmöten där Linnéuniversitetet är arrangörer.

Organisationer

Här nedan listas alla Kalmarmöten där organisationer i Kalmarregionen är arrangörer.