Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Kalmarmöten

Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör, förenar, engagerar och ökar dialogen mellan Linnéuniversitetet och invånare, näringsliv samt myndigheter i Kalmarregionen.

Kalmar kommunkoncern

Här nedan listas alla Kalmarmöten där Kalmar kommunkoncern är arrangörer.

Linnéuniversitetet

Här nedan listas alla Kalmarmöten där Linnéuniversitetet är arrangörer.

Organisationer

Här nedan listas alla Kalmarmöten där organisationer i Kalmarregionen är arrangörer.

Föreningar

Här nedan listas alla Kalmarmöten där föreningar i Kalmarregionen är arrangörer.