Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kalmarmöten

Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör, förenar, engagerar och ökar dialogen mellan Linnéuniversitetet och invånare, näringsliv samt myndigheter i Kalmarregionen.

Dokumentation kring Kalmarmöten

Här finns dokument för samtliga Kalmarmöten med respektive arrangörer.

Skapa Kalmar

Vi för samman kulturintresserade studenter vid Linnéuniversitetet med Kalmars kulturinstitutioner, kulturföreningar...

Fråga Linné

Fråga Linné är digitala frukostsamtal som återkommer med olika teman som berör ledarskap.