Vill du anordna ett Kalmarmöte?

pratbubbla kalmar + lnu

Kalmarmöten är aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare och näringsliv eller myndigheter i Kalmarregionen. Du som anordnar ett Kalmarmöte kan få hjälp och stöd av oss.

Varför gör vi detta?

Vi vill utveckla Kalmar som universitetsstad. Vi tror att samverkan mellan akademi, företag, offentlig sektor och civilsamhället är bra för Kalmar. Dessutom tror vi att den är bra för dig och din organisation. Genom möten skapar vi engagemang, höjd kunskap och ökad dialog som gynnar alla. Vi kallar detta Kalmarmöten.

Ett Kalmarmöte kan ske på olika sätt

Det är ert eget engagemang som avgör Kalmarmötet och dess innehåll. Det kan vara aktiviteteter i anslutning till en konferens, ett eller flera sammanhängande möten och arrangemang. Kanske vill ni samarbeta med andra och tillsammans visa upp er för våra invånare? Kanske vill ni bjuda in era nationella och internationella kontakter och arrangera en sammankomst på Universitetskajen?

Därför ska ni anordna ett Kalmarmöte

Ett Kalmarmöte ger er aktivitet ett extra lyft och möjlighet för er att utvecklas. Vad sägs om att få den senaste forskningen inom ditt område presenterad på din konferens? Vad sägs om att få näringslivsperspektiv på en forskningsfråga? Möjligheterna är många!

* Stöd till Kalmarmöten möjliggörs genom projektmedel från Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet.

Fler sidor inom universitetsstaden kalmar

Kalmarmöten 2019-2021

Planerade Kalmarmöten. Listan uppdateras löpande.

Universitetslivet i Kalmar

Möt några av människorna som gör vårt universitet levande

Tillsammans formar vi universitetsstaden Kalmar

Med gemensam kraft och utökad samverkan skapar vi Kalmars framtid

Staff

En extra resurs för arrangemang som genomförs i universitetsstaden Kalmars anda

Universitetskajen i hjärtat av Kalmar

Den nya universitetskajen tar nu form, i hjärtat av Kalmar.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Publicerad: 21 december 2017