Universitetsstaden Kalmar

Var med på resan mot att positionera oss som en attraktiv universitetsstad och universitetsregion nationellt och internationellt. Det är tillsammans vi kan göra positiva förändringar!

Anordna ett Kalmarmöte

Vill du anordna ett Kalmarmöte och få stöd och hjälp från oss?

Kalmarmöten 2019-2021

Planerade Kalmarmöten. Listan uppdateras löpande.

Universitetslivet i Kalmar

Möt några av människorna som gör vårt universitet levande

Tillsammans formar vi universitetsstaden Kalmar

Med gemensam kraft och utökad samverkan skapar vi Kalmars framtid

Staff

En extra resurs för arrangemang som genomförs i universitetsstaden Kalmars anda

Universitetskajen i hjärtat av Kalmar

Den nya universitetskajen tar nu form, i hjärtat av Kalmar.

Nyheter

Evenemang