Anmälan miljöfarlig verksamhet

Anmälan enligt miljöprövningsförordningen ska ske till oss på miljöskyddsenheten. Anmälan ska skickas in minst 6 veckor innan du startar.

Kontakt

Fler sidor inom miljöskydd

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Här hittar du vår taxa med några exempel på vad olika åtgärder brukar kosta

Egenkontroll

Egenkontroll är viktigt för att minska negativ påverkan från och risker i verksamheten

Kemikalier

Om kemikaliehantering på företag, köldmedier och cisterner

Lantbruk

Om exempelvis hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och avlidna djur

Miljörapporter/årsrapporter

Det är obligatoriskt för tillståndspliktiga verksamheter att lämna miljörapport via Svenska Miljörapporteringsporta...

Senast uppdaterad: 12 september 2018
Publicerad: 2 oktober 2017