Livsmedel

Om ditt företag jobbar med livsmedel måste det vara registrerat och följa vissa regler. Du hittar mer information om dem här.

Avgifter

Registrerade livsmedelsföretag inspekteras regelbundet. För detta betalar företagaren en avgift

Avloppshantering

Hur du undviker att fett samlas i avloppet och orsakar stopp

Checklista för livsmedelsföretag

Om reglerna kring hantering av livsmedel i näringsverksamheter

Egenkontroll

Egenkontroll för dig som driver livsmedelsföretag

Registrering och kontroll

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat

Utformning av livsmedelslokaler

Hur du utformar dina lokaler är avgörande för att uppfylla kraven på en säker livsmedelshantering