Tillstånd, regler och tillsyn

Om du vill starta ett nytt företag så får du gärna kontakta företagslotsarna som kan hjälpa dig på vägen med regler och tillstånd som du behöver känna till.

Alkohol, tobak och läkemedel

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd

Brandskydd

Vilka krav på brandskydd ställs på dig som företagare? Vilka tillstånd krävs? Hur går en tillsyn till?

Hälsoskydd

Om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka regler som gäller

Livsmedel

Om ditt företag jobbar med livsmedel måste det vara registrerat och du måste följa vissa regler

Miljöskydd

Miljöskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i

Offentlig plats

När du använder offentlig plats för din verksamhet krävs tillstånd

Trafikanordningsplaner och grävtillstånd

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik ska det beviljas av Kalmar kommun.