Rekrytering och kompetens

Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företags och organisationers konkurrenskraft. Läs mer om kompetensresurser i regionen här.

Linnéuniversitetet

Kalmar är en av två orter där Linnéuniversitetet bedriver sin verksamhet

Samarbete i Kalmarsundsregionen

Attraktionskraft för ökad inflyttning och kompetensförsörjning står i fokus för samarbetet