Söker du lokaler eller mark?

I Kalmar pratar vi inte bara om framtiden, vi arbetar aktivt med
att forma den. Här hittar du lokaler och mark när du vill etablera eller expandera ditt företag.

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

När du behöver stycka av en fastighet eller skapa en ledningsrätt till exempel

Lokaler

Här hittar du kontaktuppgifter till fastighetsägare som har verksamhetslokaler i Kalmar kommun

Mark

Områden där vi säljer mark för näringsändamål

Markanvisning

Om aktuella markanvisningstävlingar