Nyhetsbrev och Facebook

Person framför dator

Du kan följa oss på Facebook. Vi har även ett nyhetsbrev med näringslivsnyheter.

Fler sidor inom företag, stöd och rådgivning

Fakta om näringslivet

Handel, tillverknings- och tjänstesektorn är starka ben. Även de gröna näringarna har stor betydelse

Flytta ditt företag hit

Genom vår etableringsgrupp kan du få snabba svar på vilka möjligheter som finns för ditt företag här i Kalmar

Näringslivsregister

I Kalmar kommuns näringslivsregister hittar du lokala företag och organisationer

Nätverk och samarbete

Hitta rätt bland nätverk, samarbeten och mötesplatser för dig inom näringslivet i Kalmar kommun

Rådgivning och stöd

Om företagslotsarna, företagsbesök, energirådgivning, import och export

Starta företag

Kom igång med din företagsidé! Vi stöttar, lyssnar och lotsar vidare

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 21 april 2017