Affärsnätverk och företagarföreningar

Kalmar har flera företagarföreningar och affärsnätverk som hjälper, stöttar och verkar för företagens bestånd och utveckling.

De fungerar samtidigt som sociala nätverk. Om du tänker etablera dig här eller redan är egen företagare och söker utvecklingsmöjligheter, kan en kontakt med ett eller flera av dessa nätverk vara värdefull.

Gemensamt för aktörerna är att de medverkar till att skapa ökade kontaktytor och möjligheter till samarbete. De har också i sin tur goda kontakter med andra organisationer och myndigheter. Kontakta någon av våra företagslotsar om du har frågor om vilket nätverk som skulle passa dig bäst.