Företag, stöd och rådgivning

Hjälp för dig som vill starta eller driver företag i Kalmar kommun. Kontakta gärna våra företagslotsar om du har frågor.

Fakta om näringslivet

Handel, tillverknings- och tjänstesektorn är starka ben. Även de gröna näringarna har stor betydelse

Flytta ditt företag hit

Genom vår etableringsgrupp kan du få snabba svar på vilka möjligheter som finns för ditt företag här i Kalmar

Näringslivsregister

I Kalmar kommuns näringslivsregister hittar du lokala företag och organisationer

Nätverk och samarbete

Hitta rätt bland nätverk, samarbeten och mötesplatser för dig inom näringslivet i Kalmar kommun

Rådgivning och stöd

Om företagslotsarna, företagsbesök, energirådgivning, import och export

Starta företag

Kom igång med din företagsidé! Vi stöttar, lyssnar och lotsar vidare