Fortsatt höga betyg från Kalmars näringliv

Kalmarföretagarna ger Kalmar kommun högt betyg när det gäller kommunal service och myndighetsutövning. Det visar servicemätningen Löpande Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och som publiceras som en öppen jämförelse av företagsklimatet. – Det är ett mycket glädjande besked att vi fortsatt ligger i topp när det gäller företagsklimatet säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Med ett Nöjd-Kund-Index, NKI, på 76 hamnar Kalmar på fjärde plats i kategorin kommuner med över 40 000 invånare. Högst betyg ges för bemötande.
– Att vi får bäst betyg när det gäller bemötande känns riktigt bra! God service och ett bra bemötande är nödvändigt för att Kalmar ska utvecklas i den positiva takt vi gör, menar Johan Persson.

Att Kalmars företagare ger kommunen höga betyg är ett bra bevis på att vi är på rätt spår tycker Thomas Davidsson som är näringslivschef i Kalmar kommun.
– Det är i mötet mellan människor, i våra dagliga kontakter, som attityden och förhållningssättet är så viktigt, berättar Thomas. Vi försöker sätta oss in i företagens situation och försöker också ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt, utan att för den skull ge avkall på rättssäkerheten.

Undersökningen är ett redskap för kommunens kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad man behöver göra för att öka kundnöjdheten.
– Rättsäkerhet och effektivitet är områden som är oerhört viktigt att jobba vidare med. Våra företag behöver tydliga spelregler och effektiv hantering för att må bra och utvecklas, säger Thomas Davidsson.

Hur görs undersökningen och vad mäts?
De är fem myndighetsområden som undersökningen omfattar: brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt serveringstillstånd.

En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. För bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll mäts även privatärenden.

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting som genomför undersökningen. Resultatet publiceras i en Öppen Jämförelse. Syftet med undersökningen är att övergripande följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Kalmar har deltagit sedan starten 2010.

Senast uppdaterad: 25 juni 2018
Publicerad: 8 maj 2018