Välkommen på nätverksträff om rekryteringsfrågor

21
sep
08:15 – 10:15

Vi är många med stora och utmanande rekryteringsbehov framöver där vi förhoppningsvis har bättre chanser att lyckas om vi hjälps åt! Därför har ett nytt nätverk med fokus på kompetensförsörjningsfrågor startats upp i Kalmarsundsregionen.

Vad vi vill

Målet är att tillsammans skapa och utveckla ett operativt forum där vi möts hos varandra och delar med oss av rekryteringsbehov och kandidater. Genom att hjälpas åt kan vi förbättra förutsättningarna. En medflyttande kan exempelvis vara en viktig kompetensresurs för någon annan i nätverket.

Förberedelser inför dagen

Eftersom det är vi tillsammans som formar agendan utifrån våra egna behov, så blir mötet vad vi själva gör det till. Ta med era egna funderingar, behov & case från verkligheten så gör vi verkstad direkt.

Till detta möte har vi också bjudit in Kalmarsund Promotion som kommer att berätta om sin verksamhet och reflektioner på temat.

Om nätverket

Det var initialt Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län som såg möjligheter med ett nätverk. Kommunerna vid Kalmarsund och några större företag i regionen var inte sena att haka på. Välkommen du också!

Mer information

Tid:

21 september kl. 08.15-10.15

Plats:

Kalmar, Stortorget 42, Rådhuset vån 2, Rådhussalen

Anmälan:

E-posta oskar.lind@morbylanga .se senast 14 september.
Meddela också eventuella allergier.

Arrangör:

Dagens värd är Kalmarsundsregionen, som är ett samarbete mellan Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås kommuner. Värdskapet alterneras mellan nätverksdeltagarna.