Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html#!/14B60754-3293-48D5-AA7E-F9DAF3C11AEE

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Näringslivschef

Ditt initiala uppdrag som ny näringslivschef blir att kraftsamla våra nuvarande resurser, samt tillföra nya, i en ny enhet på kommunledningskontoret.