Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Jobba som timvikarie inom omsorgen

Intresserad av arbete inom äldreomsorgen? Här kan du arbeta som timvikarie på vård- och omsorgsboende eller inom hemtjänsten. Ta chansen att testa ett meningsfullt arbete!

Om Kalmar kommun

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Om omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för omsorg av och insatser till äldre människor. En av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer på våra äldreboenden och inom hemtjänsten.

Grundläggande för vårt viktiga och givande arbete är att varje människa är unik, varje möte är unikt och vi når framgång genom samverkan och delaktighet. Vi erbjuder dig ett arbete med varierande arbetsuppgifter. Du får möjligheter att utvecklas och bidra till samhällsnyttiga insatser.

Omsorgen i Kalmar är uppdelad i fyra geografiska team, varje team innefattar både hemtjänst och vård och- omsorgsboenden. Vår verksamhet pågår dygnet runt under veckans alla dagar, i omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1300 medarbetare.
Tillsammans säkerställer vi att varje omsorgstagare får sina behov tillgodosedda genom att ge den vård och omsorg som behövs för att göra vardagen trygg, säker och meningsfull. För att lyckas behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare, som vill vara med och ta ansvar för att utveckla och utföra vårt gemensamma uppdrag med en hög kvalitet. Vi letar efter dig med kompetens som krävs för jobbet, som är empatisk, lyhörd och serviceinriktad. Du har en förmåga att förstå och läsa andra människor samt ha viljan att hantera utmaningar du ställs inför med ett stort engagemang.

Du samarbetar med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och övriga stödfunktioner för att skapa bra dagar och stötta omsorgstagare i att leva ett så självständigt liv som möjligt. Exempel på arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete, på- och avklädning, personlig hygien, dusch, städ, tvätt, promenader och social samvaro. Du verkställer också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. I arbetsuppgifterna ingår att ha ett professionellt bemötande, en bra dialog med anhöriga och ett gott samarbete med kollegor.

Arbetet i hemtjänsten:

Som personal i hemtjänsten hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem genom att se det friska för att sedan utföra beviljade insatser med utgångspunkt från varje omsorgstagares behov och möjligheter. Omsorgspersonalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt genom att utföra omvårdnad och serviceinsatser i omsorgstagarens hem. Besöken från hemtjänsten kan variera från någon gång per vecka upp till cirka tio gånger per dygn. Du förflyttar dig mellan olika omsorgstagare genom att gå, cykla eller köra bil.

Arbetet på vård- och omsorgsboende:

Som personal på vård- och omsorgsboenden hjälper och stödjer du omsorgstagare genom att se det friska för att sedan utföra beviljade insatser med utgångspunkt från varje omsorgstagares behov och möjligheter. Omsorgspersonalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt genom att utföra omvårdnad och serviceinsatser för omsorgstagaren i dennes lägenhet på vård- och omsorgsboendet.
Flera av våra vård- och omsorgsboenden har olika inriktningar för sin verksamhet, exempelvis demensvård eller somatisk vård. Det finns även korttidsboende som är till för omsorgstagare som behöver en viss tid för återhämtning eller rehabilitering innan de flyttar hem till sitt vanliga boende.

Kontakt