Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Att se och förstå tidiga signaler på riskbruk, kan förhindra att någon hamnar i ett missbruk. Om ett missbruk förekommer på arbetsplatsen blir det ofta en svår situation för alla inblandade. Arbetsmiljöenheten deltar i rehabiliteringsarbetet med utgångspunkt i kommunens alkohol- och drogpolicy. Vi kan erbjuda råd, stöd, utbildning och kunskap om riskbruk/missbruk för alla i arbetsgruppen.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019
Publicerad: 16 maj 2017