Organisation och ledarskap

Organisationsanalys

I vissa lägen är det nödvändigt att analysera var en organisation befinner sig för att kunna rekommendera åtgärder framåt.

  • Vi kan finnas med som en konsultativ resurs vid organisationsförändringar utifrån vår organisationspsykologiska spetskompetens.
  • Vi kan göra olika typer av organisationsanalyser där vi intervjuar chef och medarbetare utifrån väsentliga organisatoriska dimensioner. Det sammanlagda resultatet presenteras för arbetsgruppen och blir en gedigen grund för vidare åtgärder.

  Chefsstöd

  Chefstöd är en förebyggande åtgärd som kommer hela organisationen till godo på sikt. Chefsstöd ger dig möjlighet att tillsammans med en neutral expertresurs exempelvis reflektera kring hur din grupp fungerar, hur du påverkar och påverkas av dina medarbetare, hur du kan förhålla dig till din chefsroll för att må bra och trivas som chef och hur du som chef kan föra din organisation framåt. Vi erbjuder individuella samtal utifrån de behov som föreligger under kortare eller längre tid.

  Utbildningar och föreläsningar inom organisation och ledarskap:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Den professionella rollen

  Fler sidor inom företagshälsovård

  Vårt uppdrag

  Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

  Hälsa och livsstil

  Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

  Kommunikation och grupputveckling

  Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

  Stress och psykisk hälsa

  Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

  Fysisk arbetsmiljö

  Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

  Ergonomi

  Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

  Rehabilitering och arbetsanpassning

  Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

  Risk- och missbruk

  Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

  Utbildningar och föreläsningar

  Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

  Senast uppdaterad: 26 februari 2020
  Publicerad: 16 maj 2017