Kommunikation och grupputveckling

Evidensbaserad grupputveckling

Vår erfarenhet är att de flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans. Vi har arbetssätt för att hjälpa grupper att utvecklas. Vare sig det gäller medarbetargrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper på högsta nivå.

Kommunikation

Att medvetandegöra och utveckla sin kommunikationsförmåga ökar arbetsgruppens effektivitet och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi kan erbjuda skräddarsydda föreläsningar om till exempel:

  • kommunikation och bemötande
  • kommunikation och feedback

Vi kan även hjälpa arbetsgrupper med att förbättra kommunikationen.

Om GDQ - Group Development Questionnaire

GDQ är ett statistiskt tillförlitligt instrument. Syftet är att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål på ett effektivt sätt.

GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Det visar också vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Ergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och fysisk belastning påverkar kroppen

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Publicerad: 16 maj 2017