Ergonomi

Är du i ett yrke där det förekommer fysiskt tunga lyft, krävande arbetsställningar, ensidiga upprepade rörelser eller bristande fysisk variation?

Belastningsergonomi

Hur ska en bra arbetsplats utformas för att inte slita på kroppen i onödan? Vad kan vi göra för att kroppen ska må bra och fungera optimalt? Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Arbetsplatsbesök kan göras individuellt eller för hela arbetsgruppen.

En ergonomisk genomgång på ett kontor är väl så viktig som inom ett område med fysiskt tungt arbete. En bra utformad arbetsplats ger möjlighet till variation och omväxling.

Träningslokal

Arbetsmiljöenhetens träningslokal är i första hand ett rehabiliteringsgym som medarbetare kan få möjlighet att använda.Träningen sker alltid utifrån ditt behov efter konsultation med vårsjukgymnast. Efter introduktionen i träningslokalen får du ett anpassat träningsprogram som du sedan kan köra själv. Uppföljning sker vid behov.

Fler sidor inom företagshälsovård

Vårt uppdrag

Arbetsmiljöenheten ansvarar för Kalmar kommuns företagshälsovård

Hälsa och livsstil

Hälsosamtal och undersökningar kan vara aktuellt för dig som är nyanställd eller upplever arbetsrelaterad ohälsa

Organisation och ledarskap

Vi erbjuder chefsstöd och organisationsanalys för att ni ska kunna komma framåt som arbetsgrupp

Kommunikation och grupputveckling

Vi har verktygen fö att din grupp ska kunna utvecklas och lära sig arbetssätt för att utnyttja hela sin potential

Stress och psykisk hälsa

Delta i utbildningar och workshops som handlar om stress, psykisk hälsa och hållbart arbetsliv

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska miljön på din arbetsplats är viktig. Hur upplever du till exempel buller, belysning och inomhusklimat?

Rehabilitering och arbetsanpassning

Vi effektiviserar er rehabiliteringsprocess och säkerställer att rätt insats sker vid rätt tid så att era mål nås

Risk- och missbruk

Bruk, riskbruk och missbruk av alkohol/droger, var går gränsen?

Utbildningar och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom områden som stress och systematiskt arbetsmiljöarbete

Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Publicerad: 16 maj 2017