Ljungnäsvillan

Vill du hyra Ljungnäsvillan gäller följande priser

  • Dygn: 2 000 kronor
  • 12 timmar: 1 000 kronor
  • Hel helg: 3 000 kronor. Du har tillgång till villan från fredag eftermiddag till och med måndag förmiddag.
  • Per timme: 125 kronor

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 22 augusti 2018