Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ljungnäsvillan

Vill du hyra Ljungnäsvillan gäller följande priser

  • Dygn: 2 000 kronor
  • 12 timmar: 1 000 kronor
  • Hel helg: 3 000 kronor
  • Per timme: 125 kronor

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Bas Kalmar

Vi gör det lättare för dig att få jobb, studera eller komma närmare arbetsmarknaden

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Publicerad: 22 augusti 2018