Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ljungnäsvillan

Vill du hyra Ljungnäsvillan gäller följande priser

  • Dygn: 2 000 kronor
  • 12 timmar: 1 000 kronor
  • Hel helg: 3 000 kronor
  • Per timme: 125 kronor

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Bas KALMAR

Ett projekt för att underlätta jobbsökande, studera eller komma närmare arbetsmarknaden

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Publicerad: 22 augusti 2018