Ljungnäsvillan

På Ljungnäsvillan erbjuder vi dig personlig utveckling genom praktik.

Vi kan erbjuda praktik inom något av följande områden:

Restaurangkök och Café

 • Matlagning från grunden med bra råvaror
 • Näringslära
 • Livsmedelshygien
 • Bakning
 • Tillverkning av produkter till försäljning

Konferens och uthyrning

 • Service till våra gäster
 • Boka konferenser
 • Planera konferenslokalen
 • Servering i Restaurangen
 • Kassahantering
 • Trädgård/ Odling
 • Trädgårdsanläggning
 • Odla i växthus och på friland
 • Växtkännedom
 • Trädgårdsskötsel

Fastighetsskötsel yttre/ inre

 • Målningsarbeten ute och inne
 • Reparationer
 • Hantera olika verktyg
 • Lokalvård

Genom praktik på Ljungnäsvillan får du

 • Ny arbetslivserfarenhet
 • Personlig utvecklingsplan för nästa steg mot arbete
 • Praktisk språkträning
 • Arbetskamrater/gemenskap
 • Kunskap om det svenska arbetslivet

Under din praktik på Ljungnäsvillan kommer du tillsammans med en handledare göra en personlig utvecklingsplan som ska syfta till att du stärker dina möjligheter att få ett arbete. Du kan vara deltagare på Ljungnäsvillan i upp till 6 månader innan du går vidare med nästa steg i din utvecklingsplan. Ljungnäsvillan är ett projekt som finansieras av Europeiska Social Fonden (ESF) och drivs för att öka möjligheterna för utlandsfödda, nyanlända, långtidsarbetslösa kvinnor och män att komma närmare arbetsmarknaden. Är du intresserad att vara deltagare på Ljungnäsvillan kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Ljungnäsvillan ligger vid havet 2 mil norr om Kalmar. Vi ordnar med transport till och från Ljungnäsvillan. För att ge dig möjlighet att träna upp dina svenska språkkunskaper pratar vi svenska när du deltar i praktik på Ljungnäsvillan

Vill du hyra Ljungnäsvillan gäller följande priser

 • Dygn: 2 000 kronor
 • 12 timmar: 1 000 kronor
 • Hel helg: 3 000 kronor
 • Per timme: 125 kronor

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Bas Kalmar

Vi gör det lättare för dig att få jobb, studera eller komma närmare arbetsmarknaden

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Publicerad: 22 augusti 2018